เรื่องของอารมณ์ Emotional

จะเป็นยังไงนะ ถ้าเราไม่รู้สึกมีความสุข ไม่รู้จักความเศร้า ไม่รู้ว่ากลัวคืออะไร ไม่โกรธ ไม่ทุกข์ร้อนอะไร อารมณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้าง และใส่ไว้ในจิตใจของมนุษย์ อารมณ์เป็นสิ่งที่ดีค่ะ

อารมณ์เป็นตัวเชื่อมต่อความคิดและความรู้สึกบอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิต
อารมณ์ส่งผลต่อตัวเรา มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำ สิ่งที่เราควรมี คือ ความฉลาดในการควบคุมอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการควบคุม
และเลือกวิธีการที่จะแสดงออกอย่างถูกต้อง

ขั้นตอนง่าย ๆ มีดังนี้ค่ะ

  1. การรับรู้ทางอารมณ์
  2. ใช้ประโยชน์จากอารมณ์
  3. จัดการกับอารมณ์ของตัวเองและของคนอื่น

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ต่าง ๆ
เราสามารถเลือกได้ ว่าเราจะควบคุมอารมณ์
หรือให้อารมณ์ควบคุมเรา

มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอ แต่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อสถานการณ์ของเรา

อารมณ์เป็นสิ่งที่ดีค่ะ ทำให้เรารู้จักความสุข ความเศร้า ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน

สิ่งสำคัญ คือ การควบคุมอารมณ์ที่เป็นพิษให้ได้

ทางลัดไปดูผลงาน >>> https://contactsaichi.wixsite.com/portfolio
กดจ้างงานใน Fastwork ได้ที่ >>> https://fastwork.co/user/saichi/facebook-page-58364160
Website อะไรไม่รู้ >>> https;//www.chayapa.com
YouTube >>> https://www.youtube.com/c/ชญาภาไดอารี่
Instagram >>> https://www.instagram.com/saichichayapa
Facebook >>> https://www.facebook.com/saichichayapa

เริ่มต้นที่ เป็นความสุขให้ตัวเองก่อน อย่าไปมีข้อจำกัดให้กับชีวิตเยอะ อยากทำอะไร อย่ามัวแต่คิด ทำเลยเหอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *