สิมโบราณ วัดสระทอง บ้านบัว มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก | ที่เที่ยวมัญจาคีรี

สวัสดีค่ะทุกคน เมื่อปี พ.ศ. 2545 หลายคนได้รู้จัก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นมากขึ้น
หลังจากที่องค์การ UNESCO องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ได้มอบรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Award of Merit)
ให้กับโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณในวัดสระทอง บ้านบัว หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “สิม”

สิมโบราณ วัดสระทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2456 ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านบัว อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

จุดเด่นก็คือลวดลายงานนูนต่ำด้านนอก ที่ใช้สีเพียงไม่กี่สี
ลักษณะงานฝีมือดูเรียบง่าย สิมดูแปลกตา ดูมีเอกลักษณ์ในแต่ละที่

สิมวัดสระทองเป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ที่แสดงลักษณะที่เด่นชัดของพื้นที่ภาคอีสาน
พระประธานภายในสิมวัดสระทองบ้านบัว เป็นพระพุทธรูปประธานศิลาทรายรูปแบบอีสานประดิษฐานอยู่ภายในสิม

เล่ากันว่าก่อนที่จะมีการตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนบ้านบัว ชาวบ้านได้มีการอันเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดงมาด้วย
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน ที่มีชื่อว่า “พระมงคลพุทธศิลาทอง”

เริ่มต้นที่ เป็นความสุขให้ตัวเองก่อน อย่าไปมีข้อจำกัดให้กับชีวิตเยอะ อยากทำอะไร อย่ามัวแต่คิด ทำเลยเหอะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *