Tag: ชีวิตต้องไปต่อ

Posted in Chayapa 's Diary

ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย | ทรายมาคุย #4

และในวันนึง คุณจะไม่โทษคนอื่นอีกต่อไป คุณแค่… โฟกัสที่การกระทำของตัวเอง ทำให้ดีที่สุดเท่านัั้น! และไม่ว่าคนอื่นจะตอบสนองอย่างไร คุณก็จะยอมรับและเรียนรู้ที่จะเคารพสิทธิของคนนั้น ไม่เปรียบเทียบ ไม่เรียกร้อง ไม่ต้องใช้ชีวิต แบบที่ต้องรอคำอนุญาตจากคนอื่น ไม่ต้องใช้ชีวิต แบบแบกภาระทุกอย่างไว้กับตัวเอง ใช้ชีวิต ด้วยความรัก แบบที่ตัวเองเต็มใจ เต็มที่ เต็มกำลัง บางทีความน้อยใจอาจจะเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครรู้ว่าเราต้องการอะไร ลองขอดูสิ ลองบอกความต้องการของตัวเองออกไป ชีวิตมันสั้นนะ รู้สึกตัวอีกที ก็ผ่านมาหลายปี ไม่มีเวลามากพอที่จะปล่อยวันและคืนให้ผ่านไปอย่างว่างเปล่าอีกแล้ว…

Read more ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย | ทรายมาคุย #4