Tag: ที่เที่ยวขอนแก่น

Posted in SaiChi Chayapa

Unseen Khonkaen หินช้างสี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดว้าว!

นอกจากวิวสวย ๆ แล้วยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ มีหินรูปทรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีชื่อเรียกตามลักษณะที่เรามองเห็น

Read more Unseen Khonkaen หินช้างสี แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุดว้าว!
Posted in Travel

ปลายนา Flower @ภูเวียง

ไหนใครชอบดอกไม้ ยกมือขึ้น!!!วันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ ยกสวน

Read more ปลายนา Flower @ภูเวียง