Tag: วัดสระทองบ้านบัว

Posted in Manchakhiri

สิมโบราณ วัดสระทอง บ้านบัว มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก | ที่เที่ยวมัญจาคีรี

สวัสดีค่ะทุกคน เมื่อปี พ.ศ. 2545 หลายคนได้รู้จัก อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นมากขึ้นหลังจากที่องค์การ UNESCO องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มอบรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (Award of Merit)ให้กับโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณในวัดสระทอง บ้านบัว หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “สิม” สิมโบราณ วัดสระทอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2456 ตั้งอยู่ ที่หมู่บ้านบัว…

Read more สิมโบราณ วัดสระทอง บ้านบัว มรดกทางวัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิก | ที่เที่ยวมัญจาคีรี