Tag: chayapa promchana

Posted in EN CONTENT

5 Things about Little Chayapa

Hello the world. Because in 2nd Saturday of January in Thailand is Children’s day 🙂 They are so importance and who are children today are…

Read more 5 Things about Little Chayapa
Posted in Travel

หลงรักเลย #1 อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

เราเรียกที่นี่ว่า “ห้วยกระทิง” หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน อยู่ห่างจากตัวเมืองเลยไปทางอำเภอภูเรือเพียงแค่ 10 กว่ากิโลฯ เป็นอีกที่นึงที่อยู่ใน Sai’s Favorite List เลยค่ะ ไปนั่งแพชิลล์ ๆ กินข้าว เม้าท์มอย นอนเล่น ปล่อยเวลาผ่านไปแบบ Slow Life หรือจะไปเล่นน้ำด้วยก็ได้นะ วันนั้นเราไปที่ “แพไผ่งาม” มีแพให้เลือก 2…

Read more หลงรักเลย #1 อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง
Posted in Travel

ปลายนา Flower @ภูเวียง

ไหนใครชอบดอกไม้ ยกมือขึ้น!!!วันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆ ยกสวน

Read more ปลายนา Flower @ภูเวียง